تعریف گارانتی
گارانتی تضمین شرکت سازنده برای رفع ایرادات فنی ناشی از اشکالات تولیدی یا مواد اولیه قطعات و مجموعه برای مدت معین و کارکرد محدود و به صورت رایگان می‌باشد.

گارانتی خودرو
گارانتی هر خودرو توسط شرکت مزدا یدک از تاریخ شروع گارانتی به شرح جدول ذیل می‌باشد:
تبصره ۱: گارانتی رنگ خودرو ۳ سال می‌باشد.
تبصره ۲: در صورت توقف بیش از ۴۸ ساعت خودرو در نمایندگی، مدت زمان توقف به دوره گارانتی افزوده می‌شود.

سرویس اولیه
انجام سرویس اولیه باعث افزایش بهره‌وری خودرو و نگهداری آن در وضعیت مطلوب می‌شود. بابت انجام سرویس اولیه غیر از هزینه مواد و قطعات مصرفی وجهی دریافت نخواهد شد.
برای معتبر بودن گارانتی (انجام تعهدات شرکت مزدا یدک) لازم است سرویس اولیه خودرو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر اول یا حداکثر ۶ ماه پس از شروع گارانتی (هرکدام زودتر فرا رسد) توسط یکی از نمایندگیهای مجاز مزدا یدک انجام گیرد.

محدودیتهای گارانتی
۱- گارانتی، زمانی معتبر خواهد بود که سرویس اولیه در زمان و کیلومتر تعیین شده توسط نمایندگی‌های مجاز مزدا یدک انجام شده باشد.
۲- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت مزدا یدک) و دستمزد مربوطه می‌باشد.
۳- هرگونه عملیات لازم تحت عنوان گارانتی می‌بایست توسط نمایندگی‌های مجاز مزدا یدک صورت گیرد.
۴- قطعات تعویض شده گارانتی متعلق به شرکت مزدا یدک می‌باشند.

موارد خارج از تعهدات گارانتی
۱- عواقب ناشی از فرسودگی متداول خودرو و قطعات مصرفی شامل انواع روغن، الکترولیت باطری، ضدیخ، فیلتر (هوا، بنزین، روغن)، تسمه، تایر، لنت ترمز.
۲- هزینه‌های مربوط به عملیات بازدید، تست و تنظیمات معمول (خدمات مورد لزوم مربوط به تست، تنظیم، آچارکشی، بازدید در سرویس‌های اولیه یا ادواری گنجانده شده و به صورت رایگان انجام می‌شود و در سایر موارد مشمول گارانتی نمی‌باشد)
۳- هرگونه صدمات ناشی از عواملی که مرتبط با ساختار خودرو نباشد. نظیر تصادفات، سرقت، آتش‌سوزی و بلایای طبیعی.
۴- عوامل آسیب‌زننده به رنگ خودرو مانند مواد شیمیایی، شیره درختان، فضولات پرندگان.

موارد نقض گارانتی
تحت شرایط زیر گارانتی خودرو فاقد شرایط بوده و شرکت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت:
۱- در صورتیکه از قطعاتی که مورد تایید شرکت مزدا یدک یا شرکت سازنده نمی‌باشد، استفاده شده و یا اینکه تغییراتی بدون موافقت مزدا یدک انجام شده باشد.
۲- درصورتیکه عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب از خودرو، غفلت یا خطای راننده، قرار دادن بار بیش از حد مجاز در خودرو و یا استفاده غیرمعمول نظیر استفاده در مسابقات رانندگی (حتی کوتاه مدت) باشد.
۳- در صورتی که سرویس اولیه مطابق با شرایط ذکر شده انجام نپذیرد.
۴- در صورتی که عیوب حاصله از سرویس و یا تعمیرات انجام شده توسط افرادی غیر از تعمیرکاران مستقر در نمایندگی‌های مجاز ایجاد شده باشد.
۵- درصورتی که سیستم کیلومتر شمار (سیم کیلومتر یا صفحه کیلومتر شمار) دستکاری شده و تشخیص مسافت طی شده ممکن نباشد.
۶- استفاده از تجهیزات غیر استاندارد مثل رینگ چرخ غیر استاندارد.
۷- درصورتی که تجهیزات جانبی یا آپشن‌هایی که با برق خودرو در ارتباط می‌باشند خارج از کارخانه یا بدون تایید مزدا یدک نصب شده باشند.
توجه : چنانچه به هر دلیل کیلومتر شمار خودروی شما کار نمی‌کند در اسرع وقت به نزدیک‌ترین نمایندگی مجاز مزدا یدک مراجعه کنید.

سرویس‌های دوره‌ای
سرویس‌های دوره‌ای پیشنهادی از سوی شرکت مزدا یدک با توجه به توصیه‌های کارخانه‌های سازنده هر خودرو بوده و انجام بموقع آنها شما را در نگهداری خودرو در وضعیت مطلوب یاری نموده و شرایط رانندگی اطمینان‌بخشی را برای صاحب خودرو به ارمغان می‌آورد . هنگام انجام این سرویس‌ها، سیستم‌ها و قسمت‌های پیش‌بینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و برخی تعمیرات، تنظیمات و تعویض قطعات روی آن انجام می‌گیرد که عدم انجام بموقع این سرویس‌ها با توجه به خساراتی که به بار می‌آورند هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودروها را افزایش می‌دهند. بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در دفترچه هر خودرو نسبت به انجام سرویس‌های ادواری با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های مجاز اقدام گردد.

توجه:
۱- سرویس‌های دوره‌ای بصورت رایگان انجام می‌شوند.
۲- هزینه مواد مصرفی (ازقبیل روغن، فیلتر، ضد یخ و …) در هر یک از سرویس‌های ادواری، توسط مشتری پرداخت می‌گردد.
۳- جدول سرویس‌های ادواری به شرح زیر می‌باشد.

گارانتی قطعات و خدمات
در دوره وارانتی (دوره خارج از گارانتی) خدمات ارائه شده توسط نمایندگی‌های مجاز، به مدت دو ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر مقتضی گردد) ضمانت می‌گردد.

در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات و راهنمایی بیشتر در زمینه خدمات پس از فروش خودروهای تحت گارانتی شرکت مزدا یدک با نمایندگی تماس حاصل فرمائید.