شرایط فروش​ خودروهای سبک

بروزرسانی ۹۵٫۰۴٫۲۷

سواری مزدا ۳ اف ال تیپ ۴                                                                   MAZDA 3 New FL
نوع شرایط قیمت زمان تحویل
نقدی ۱,۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵ روزه تحویل تهران
نوع شرایط پیش پرداخت الباقی زمان تحویل
پیش فروش ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت در زمان تحویل ۳۰ روزه
اقساطی ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ فقره چک به مبلغ ۵۲/۸۰۲/۰۰۰ ۳۰روزه تحویل تهران

سواری آسا (بی ۵۰ اف)                                                                (ASA B50F (BESTURN
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۷۶۸,۶۰۰,۰۰۰ فوری
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط نحوه پرداخت زمان تحویل
نقدی – اعتباری ۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۵۵۰,۰۰۰ طی ۲ فقره چک ۳ ماهه (بدون کارمزد) ۱۰ روز

سواری کار لند مارک                                                                                             LAND MARK
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی مدل ۹۵ ۸۰۷,۸۰۰,۰۰۰ با تریم و داشبوردقدیم ۳۰ روز
نقدی مدل ۹۴ ۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰ با تریم و داشبورد جدید ۱۰ روز
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط نحوه پرداخت زمان تحویل
نقدی – اعتباری

مدل ۹۵

با داشبرد قدیم۲۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰
با بیمه بدنه۱۳۹,۰۷۵,۰۰۰طی ۴ فقره چک ۳ ماهه (بدون کارمزد)۳۰ روزه۷۸,۱۰۰,۰۰۰طی ۸ فقره چک ۳ ماهه۵۵,۳۹۰,۰۰۰طی ۱۲ فقره چک ۳ ماهه۴۴,۴۳۵,۰۰۰طی ۱۶ فقره چک ۳ ماههنقدی – اعتباری

مدل ۹۴

با داشبردجدید۲۶۲٫۶۰۰٫۰۰۰
با بیمه بدنه۱۳۴٫۴۵۰٫۰۰۰طی ۴ فقره چک ۳ ماهه (بدون کارمزد)۱۰ روزه۷۵٫۴۶۸٫۰۰۰طی ۸ فقره چک ۳ ماهه۵۳٫۵۴۸٫۰۰۰طی ۱۲ فقره چک ۳ ماهه۴۲٫۹۵۵٫۰۰۰طی ۱۶ فقره چک ۳ ماهه

وانت دوکابین ایسوزو (توربو دیزل)                                                                 ISUZU D-Max
نوع شرایط قیمت زمان تحویل
نقدی ۱,۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰ غیر موجود

وانت کاپرا (دوکابین دو دیفرانسیل)                                                                                  CAPRA
نوع شرایط قیمت زمان تحویل
نقدی مدل ۹۵ ۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ روزه
نقدی مدل ۹۲ ۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط نحوه پرداخت زمان تحویل
نقدی-اعتباری مدل ۹۵ ۳۶۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۵۹۵,۰۰۰ (یکساله) طی ۴ فقره چک ۳ ماهه ۱۰ روزه
۷۷,۷۲۱,۰۰۰ طی ۶ فقره چک ۳ ماهه
۶۱,۳۱۶,۰۰۰ طی ۸ فقره چک ۳ ماهه
نقدی-اعتباری مدل ۹۲ ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۲/۵۰۰/۰۰۰ طی ۴ فقره چک ۳ ماهه ۱۰ روزه
۷۲,۷۴۰,۰۰۰ طی ۸ فقره چک ۳ ماهه

آمبولانس کاپرا (دوکابین دو دیفرانسیل)                                                     (CAPRA (Ambulance
نوع شرایط قیمت زمان تحویل
نقدی ۱/۰۷۲/۲۰۰/۰۰۰
وانت کاپرا (تک کابین تک دیفرانسیل)                                                                                  CAPRA
نوع شرایط قیمت زمان تحویل
نقدی غیرموجود

وانت مزدا (تک کابین)                                                                                         MAZDA B2000i
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی تک کابین بنزین سوز ۳۶۵,۲۰۰,۰۰۰ (دو ایربگ) ۱۰ روزه
نقدی تک کابین دوگانه سوز ۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰ (دو ایربگ) غیر موجود
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
نقدی اعتباری بنزین سوز ۱۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ طی ۲ فقره چک ۳ ماهه (بدون بهره) ۱۰ روزه
۱۶۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ۵۸٫۱۷۰٫۰۰۰ طی ۴ فقره چک ۳ ماهه
۳۲٫۵۶۰٫۰۰۰ طی ۸ فقره چک ۳ ماهه
نقدی اعتباری دوگانه سوز غیرموجود
وانت مزدا (دوکابین)                                                                                         MAZDA B2000i
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی دوکابین بنزین سوز ۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ (دو ایربگ) ۱۰ روزه
نقدی دوکابین دوگانه سوز ۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰ (دو ایربگ) غیرموجود
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
نقدی اعتباری بنزین سوز ۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰ ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ طی ۲ فقره چک ۳ ماهه (بدون بهره) ۱۰ روزه
۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰ ۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰ طی ۴ فقره چک ۳ ماهه
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ طی ۸ فقره چک ۳ ماهه
نقدی اعتباری دوگانه سوز غیرموجود
وانت کارا (تک کابین)                                                                                             CARA B1700i
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰ دو ایربگ ۱۰ روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
نقدی اعتباری ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ طی ۴ فقره چک ۳ ماهه ۱۰ روزه
۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ طی۸ فقره چک ۳ ماهه
نقدی اعتباری (بدون بهره) ۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ ۲ فقره چک ۳ ماهه

 

وانت کارا (دوکابین)                                                                                             CARA B1700i
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۲۹۴,۶۰۰,۰۰۰ دو ایربگ ۱۰ روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
نقدی اعتباری ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۷٫۲۴۰٫۰۰۰ طی ۴ فقره چک ۳ماهه ۱۰ روزه
۲۶٫۴۲۰٫۰۰۰ طی ۸ فقره چک ۳ ماهه
نقدی اعتباری (بدون بهره) ۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۲۵۰,۰۰۰ ۲ فقره چک ۳ ماهه
وانت کارا (تک کابین ۲۰۰۰)                                                                                                    CARA B2000i
نوع شرایط قیمت خودرو تحویل خودرو
نقدی (مدل ۹۴) ۳۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
نقدی اعتباری

(مدل ۹۴)۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰۹۵,۳۰۰,۰۰۰طی ۲ فقره چک ۴ ماهه (بدون کارمزد)۱۰ روزه۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۵۱۷,۰۰۰طی ۴ فقره چک ۳ ماهه۳۴,۲۳۲,۰۰۰طی ۸ فقره چک ۳ ماهه۲۵,۵۳۷,۰۰۰طی ۱۲ فقره چک ۳ ماهه

وانت کارا (دوکابین ۲۰۰۰)                                                                                                     CARA B2000i
نوع شرایط قیمت خودرو تحویل خودرو
نقدی (مدل ۹۴) ۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
نقدی اعتباری

(مدل ۹۴)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰طی ۲ فقره چک ۴ ماهه (بدون کارمزد)۱۰روزه۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۱۰۰,۰۰۰طی ۴ فقره چک ۳ ماهه۳۷,۳۳۰,۰۰۰طی ۸ فقره چک ۳ ماهه۲۷,۸۵۰,۰۰۰طی ۱۲ فقره چک ۳ ماهه

وانت کارو (چانگهه)                                                                                                          CARO
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰ مدل ۹۲ فوری
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط توضیحات زمان تحویل
نقدی اعتباری ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۶۷,۰۰۰ طی ۱۲ فقره چک ۳ ماهه (بدون کارمزد) فوری

توجه: کلیه قیمت ها به ریال میباشد.

شرایط فروش​ خودروهای سنگین

کامیونت ایسوزو ( ۵ تن )                                                                                         ۷۷ ISUZU NKR
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۸۷۲,۰۲۴,۰۰۰ فروش متوقف …..
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط زمان تحویل
اقساطی بهمن دیزل ….. ….. ….. …..
کامیونت ایسوزو (۶ تن اتاق جدید)                                                                   ISUZU NPR 75K
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۱,۰۸۴,۰۴۵,۰۰۰ فروش متوقف ….
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط زمان تحویل
اقساطی بهمن دیزل ….. ….. ….. …..
کامیونت ایسوزو (۸٫۴ تن اتاق  جدید)                                                              ISUZU NPR 75K
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۱,۱۵۳,۱۴۵,۰۰۰ فروش متوقف ….
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط زمان تحویل
اقساطی بهمن دیزل …. ….. ….. …..
کامیون ایسوزو ( ۱۸ تن )                                                                                          ISUZU FVR
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۲,۴۳۸,۳۳۵,۰۰۰ فروش متوقف ……
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط توضیحات
اقساطی
مینی بوس سحر (ایسوزو)                                                                                    ISUZU Minibus
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۱,۵۳۴,۴۲۰,۰۰۰ ۲۰ روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط زمان تحویل
اقساطی بهمن دیزل ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۲۰ روزه
مینی بوس مکسوس                                                                                          MAXUS
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۱,۲۵۹,۳۰۸,۰۰۰
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط زمان تحویل
اقساطی بهمن دیزل ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۷۱,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۲۰ روزه
اقساطی بهمن لیزینگ ۵۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۸ ماهه
کشنده فاو                                                                                                                     FAW J6​
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی جفت محور ۲/۵۴۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰ روزه
نقدی تک محور ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط توضیحات
اقساطی جفت محور ۴۸ شروع اقساط از اردیبهشت ماه

بیمه بدنه تا پایان اقساط ۶۰اقساطی تک محور۴۳۹٫۲۷۶٫۸۰۰ ۴۸۶۱٫۹۳۰٫۰۰۰۶۰

کامیون کمپرسی فاو                                                                                         FAW CA 3250​
نوع شرایط قیمت توضیحات زمان تحویل
نقدی ۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تحویل ۳۰ روزه
نوع شرایط پیش پرداخت مبلغ اقساط تعداد اقساط توضیحات
اقساطی بهمن لیزینگ

توجه: کلیه قیمت ها به ریال میباشد.