اطلاعات تماس

آذربایجان شرقی، مراغه
جنب میدان تره بار، میدان گاز
نمایندگی ۱۲۳۳ حیدر بهروز

تلفن مدیریت: ۳۷۴۵۰۳۸۴-۰۴۱ ، تلفن فروش: ۳۷۴۵۷۵۵۰-۰۴۱
فکس: ۳۷۴۵۱۶۳۷-۰۴۱ ، ایمیل: info@behruz1233.ir

شنبه تا پنج شنبه : ۰۸:۰۰  ۱۳:۰۰ –  ۱۴:۰۰  ۱۸:۰۰
جمعه ها : تعطیل